Dit is het Privacy Statement van Lucia Berg Producties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27149796.

Bescherming persoonsgegevens

Lucia Berg Producties vindt uw privacy belangrijk. Lucia Berg Producties verwerkt persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan www.luciaberg.nl  of www.workshoplipdubmaken.nl  worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat Lucia Berg Producties die gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens

Lucia Berg Producties verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Lucia Berg Producties gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te houden van haar dienstverlening en producten. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie zoals productaanbiedingen en enquête. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Lucia Berg Producties zorgvuldig te werk. Lucia Berg Producties gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Google Analytics

Om  www.luciaberg.nl en www.workshoplipdubmaken.nl  continu te verbeteren, wordt er gebruikt gemaakt van Google Analytics om statistische informatie te verwerken en te lezen.

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk of per e-mail een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Lucia Berg Producties zijn verwerkt. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u per post of e-mail aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over dienstverlening en producten van Lucia Berg Producties. Een dergelijk verzoek zal te allen tijde worden gehonoreerd.

Wijzigingen

Lucia Berg Producties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.

Beginnen met chatten
1
Hoi, Wil je meer weten over een workshop lipdub maken?